Blog

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Van idee tot maatwerkapplicatie (Blog 4)

Van idee tot maatwerkapplicatie (blog 4)

idee naar applicatie

Mitras.tech: Ben aan het programmeren

Maatwerkapplicatie ontwikkelen

In de vorige blog over het onderwerp hoe we tot werkende maatwerksoftware kunnen komen, is beschreven, op hoofdlijnen, dat een prototype, MVP en je U(I)X design nodig is.

Lees de vorige Blog hier

De stappen uit de voorgaande blog waren:

 • Protype & MVP bepalen
 • U(I)X klaar

Stap 3: Maatwerkapplicatie developen

Zoals beloofd in de vorige blog, gaan we nu echt bouwen danwel ‘developen‘!

De volgende stappen van de aanpak, de vetgedrukte, komen nu aan bod:

 1. (Her)ijken Strategy – concept
 2. Onderzoek plan & doelstelling(en)
 3. Business canvas ready
 4. Protype & MVP bepalen
 5. U(I)X klaar
 6. Developen van de applicatie
 7. Testen
 8. Aanpassen/ goedkeuren
 9. Ready to market!

Developen van de applicatie

-Je app laten bouwen-

Dit valt uiteen in de volgende paragrafen (op hoofdlijnen):

Team & proces (werkwijze)

Er zijn diverse werkwijzen, maar een belangrijke manier van samenwerken is Agile Scrum.

Agile Scrum

Klantwaarde en toegevoegde waarde leveren kan het beste door gebruik te maken van de Scrum methodiek. Waarom? Omdat er multidisciplinair gewerkt wordt. Alle expertise zit aan tafel om alle stappen maximaal op elkaar te laten aansluiten, op een iteratieve (lerende) wijze.

Daarbij bepaalt de Product Owner aan de kant van de Opdrachtgever welke wensen en eisen prioriteit hebben en welke op de backlog blijven staan voor een volgende sprint. Uitbesteden maar de regie behouden. /betekent dus bij ons niet ook regie afstaan.

 

Daarbij zijn de volgende pijlers van belang:

Communicatie

Communicatie is de kern is voor het succes van elk project. Waarborg de kwaliteit door gebruik van een video-vergaderruimte, gesynchroniseerde plannen en kalender en gedeelde documentatie.

Vertrouwen

Elke 2-4 weken worden er nieuwe resultaten opgeleverd. Als team bekijken we samen de uitkomst van zo’n sprint. Zo weet je wat er speelt en kun je direct bijsturen als het niet naar wens is

Software architectuur keuzes

Voor zover deze al niet al gemaakt zijn tijdens de prototype en MVP fase, worden ze nu zeker gemaakt.

Waar over gedacht wordt zijn ook keuzes die invloed gaan hebben op de toekomst. Voor de klant is naast de functionaliteiten ook de kosten van belang. Kosten omdat er geïnvesteerd wordt in het ontwikkelen van huidige en toekomstige functionaliteiten en de gerelateerde exploitatiekosten.

Verder worden keuzes gemaakt ten aanzien van het type hosting en of bijvoorbeeld ‘docker’ technologie toepassen alsmede microservices gebaseerd ontwikkelen handig is.

Allemaal overeenkomstig de doelstellingen van Opdrachtgever danwel Product Owner.

Coderen

Dit is het proces waar het de applicatie gecodeerd gaat worden. In sommige gevallen kan er gebruik worden gemaakt van ‘libraries’ een soort ‘boek waar je bepaalde paragrafen van kunt ‘hergebruiken’ al dan niet aangepast. Frameworks kunnen ook gehanteerd worden.

Per epic, worden userstories gedefinieerd, die weer worden omgezet naar code. Coderen, programmeren, developen; allemaal woorden voor hetzelfde werk; het schrijven van commando’s zodat de computer weet wat het moet uitvoeren en hoe het zichtbaar wordt.

Daarnaast bestaan er verschillende programmeertalen, vergelijkbaar met ‘spreektalen’ bestaan inmiddels met elk haar eigen voor- en nadelen. Talen die beter geschikt zijn Front-end danwel Back-end, voor apps, voor verschillende omgevingen (iOS, Linux, Microsoft) etc. Er zijn dus veel keuzes te maken om te bekijken wat het beste bij jouw doelstellingen past.

Testen

Dit is de stap waarbij gevalideerd wordt aan het einde van elke sprint, om te zien of alles naar behoren werkt. Erg belangrijke stap. Deze stap behoort uiteraard bij het iteratieve karakter.

Hierdoor krijg je gegarandeerd elke 2 tot 4 weken werkende software opgeleverd!

Ter inspiratie:

Digitaal Platform danwel maatwerkapplicatie die Mitras.tech ontwikkelt zijn onder andere:

 • een verhuur platform,
 • een marktplaats van vraag en aanbod,
 • een onderwijs applicatie,
 • een toegangsomgeving (IAM),
 • een consistent werkende methode waarbij de data ofwel content goed tot uiting komt,
 • een platform om je irrigatiesysteem neer te zetten waarbij het weer gemonitord wordt,
 • een applicatie om energiebehoeften inzichtelijk te maken,
 • een applicatie waarbij er een goede koppeling is met andere applicaties zodat er een ecosysteem ontstaat die op elkaar is ingespeeld,
 • een datingplatform,
 • Of een om je inzicht vorm te geven waardoor je besluitvorming van betere kwaliteit wordt.
  Denk daarbij aan (zakelijke) statistieken voor ‘tracking’ en ondersteuning van
  BI afdelingen.Cloudgebaseerde en schaalbare oplossingen. Zonder dat toewijzing van informatie nodig is in bedrijfsservers of op locatie
 • En natuurlijk vooral Jouw idee.

Wij werken ook graag voor ondernemers van Platform Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam of waar ook in Nederland!

Moderne (High-end) Technologie

Ontwikkelen is de passie van het team van Mitras. Ons team is o.a. bekend met Java, Angular, Python, Javascript, Springboot, Jenkins, ci/cd, Java EE, docker, kubernetes, PHP etc.

 

We gaan graag in gesprek om te bepalen wat wij voor jullie kunnen betekenen.

 


Tags

#softwaredevelolment #concepting #softwaredevelopment #platform #digitaalplatform #bouwen


Dit vind je wellicht ook interessant

Wacht niet langer en neem contact op!